Header Image

Miejscowości

Bródno Podgrodzie

Gród na Bródnie Starym i związana z nim osada wchodzą w skład jedynego przebadanego wczesnośredniowiecznego kompleksu osadniczego na obszarze dzisiejszej Warszawy.